Wanneer een psycholoog raadplegen ?

Een kind kan niet altijd uitdrukken in woorden hoe het zich voelt en doet dit dan op andere manieren : boos zijn, regresseren, zich agressief opstellen, somber worden, afstand nemen,... De psycholoog maakt het mogelijk om gedragingen en houdingen te exploreren en te benoemen door gebruik te maken van aangepast materiaal. Zijn/haar rol is het bieden van een concreet aanbod na evaluatie van het aangemelde probleem.

De psycholoog kan ook geraadpleegd worden als een kind te kampen heeft met schoolse problemen. Een evaluatie van zijn of haar intellectuele mogelijkheden, aandachtsvermogen, geheugencapaciteit kan dan aangewezen zijn. Dit maakt het mogelijk om het probleem te identificeren en om een concreet antwoord te bieden zoals bijvoorbeeld het zoeken van de gepaste werkmethode. Indien nodig kan de psycholoog doorverwijzen naar een logopedist, kinesitherapeut om de diagnose te verfijnen.

De psycholoog is in de eerste plaats een deskundig iemand die een luisterend oor biedt voor de behoeften en noden van het kind ten einde het te helpen om zich te ontwikkelen in de beste omstandigheden.

De psycholoog is vooral een persoon die kan geraadpleegd worden wanneer een kind op één of andere manier lijdt.Vanessa Vandergoten

Psycholoog
Expertise & Raadplegingen