Wanneer een expertise aanvragen?

Het deskundig onderzoek is een breed domein. Een gerechtelijk onderzoek kan aangevraagd worden op zowel burgerlijk (vooral in het kader van echtscheidingen) als strafrechterlijk vlak (seksueel misbruik, mishandeling). Onder juridische toezicht geeft het onderzoek een zo objectief mogelijke analyse van de situatie. Wij raden u aan om uw advocaat te raadplegen indien u beroep wenst te doen op onze diensten gezien de aanstelling van een deskundige door de rechter gebeurt.

Er bestaan ook minnelijke expertises. Met zijn/haar observaties kan de expert op zelfstandige basis een verslag opmaken dat hij dan aan de betrokkenen overhandigt.Vanessa Vandergoten

Psycholoog
Expertise & Raadplegingen