Tot wie richt Kidado zich?

Tot ouders en kinderen :

 • psychologische ondersteuning van diverse problematieken
 • intelligentieonderzoek (cognitief onderzoek)
 • aandachtsonderzoek
 • geheugenonderzoek
 • emotioneel onderzoek (belevingsonderzoek)
 • schoolse ondersteuning (leermethoden, ondersteuning)
 • persoonlijkheidsstoornissen

Tot magistraten (burgerlijk en strafrechterlijk) :

 • voorstellen formuleren voor het hoederecht van kinderen bij echtscheidingen
 • persoonlijkheidsprofiel en -dynamiek van kinderen en volwassenen schetsen
 • geloofwaardigheidsanalyses van verklaringen uitvoeren
 • onderzoek bij vermoeden van seksueel misbruik, mishandeling
 • analyse van audiovisuele verhoren

Garanties:

Kidado werkt met respect voor de patiënt en hecht belang aan :

 • permanente vorming
 • onderzoek
 • supervisie (kwaliteitscontrole) van eigen activiteiten
 • het gebruik van aangepast, recent en gestandardiseerd testmateriaal
 • de leesbaarheid van de verslagen
 • de evaluatie van het werk door vragenlijsten
 • het bieden van een concreet antwoord op de gestelde vragen


Vanessa Vandergoten

Psycholoog
Expertise & Raadplegingen