"Emotions can get you in the way or get you on the way" 


Mavis Mazhura


Vanessa Vandergoten

Klinisch psychologe (FR-Nl-Engl)


Ik startte met werken als psychologe in een multidisciplinaire praktijk waar mijn passie voor kinderen en hun gezinnen steeds meer groeide.  De consultaties met kinderen en volwassenen leidden me stilaan meer tot de behoefte om echt met kinderen te werken.  Sinds 2005 ben ik deeltijds werkzaam bij PAika (UZ-Brussel) om er vooral diagnostisch werk uit te voeren, maar ook om kinderen te ondersteunen in moeilijke momenten.  In de praktijk werkte ik voor rechtbanken in situaties van misbruik, mishandeling en moeilijke echtscheidingen.  Ik voerde onderzoeken uit voor verzekeringsmaatschappijen om psychologische schade te evalueren na trauma.  Op deze manier ontwikkelde ik mijn competenties op vlak van ondersteuning en diagnostiek.

 

In 2006 richtte ik Kidado om de stijgende vraag naar consultaties en bilans voor kinderen en hun gezinnen te beantwoorden, binnen een privé of juridisch kader.  Na 20 jaar als gerechtsdeskundige te hebben gewerkt heb ik, om verschillende redenen, waaronder het gevoel dat ik de kinderen niet meer op een volwaardige manier kon ondersteunen, beslist om te stoppen met dit soort onderzoeken. Enkele jaren heb ik les gegeven in volwassenonderwijs (vesrchillende vakken die gelinkt waren met de psychologie).  


In 2023 besliste ik om in te stappen in de ELP-conventie (eerste lijn psycholoog) om zo de drempel om naar de psycholoog te verlagen. 


Parallel met de praktijk volgde ik eveneens verschillende universitaire en niet-universitaire opleidingen om mijn patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen.  Zo behaalde ik mijn aggregaat (ULB), een specialisatie in deskundige onderzoeken (ULg) en een opleiding in geweldloos verzet (VUB).  Daarnaast heb ik verschillende opleidingen gevolgd in gevarieerde domeinen zoals Mindfullness, Acceptance & Commitment Therapy, verschillende workshops, onder meer rond echtscheidingen.  Als psychologe ging ik naar congressen en lezingen die vooral gericht waren rond het kind en zijn welzijn en verdiepte ik me ook in het interpreteren van testen (IQ en persoonlijkheidstesten). 


Vandaag richt Kidado zich vooral tot elk kind, ouder of hulpverlener die vragen heeft over het kind (vanaf 3,5 jaar) of elke persoon of kind die zich een beetje verloren voelt, en die hulp nodig heeft om met iemand te spreken om een beter inzicht te krijgen op de situatie.  Zo bied ik ondersteunende gesprekken, maar ook oriëntatie en diagnostiek.  Hiervoor beschik ik over een varia aan tools. 

Wat Kidado u kan bieden

Consultatie vanaf 3,5 jaar  (FR-Nl-EN)


Bent u een ouder of een kind en maakt u zich  zorgen over iets, dan kan een eerste consultatie helpen om  meer duidelijkheid te scheppen in de hulpvraag.  Het kan gaan zowel over een kleine zorg, als een zwaar trauma.  Vanaf het ogenblik dat er een lijdensdruk is kan praten met een psycholoog helpen.  We zullen dan samen zoeken hoe we verder te werk kunnen gaan.  Eerste consultatie : 60 min; Algemene consultaties 45 min

Testing (vanaf 6 jaar)


In functie van uw hulpvraag kan een testing gebeuren om meer duidelijkheid te krijgen op uw intelligentie, uw geheugen, uw persoonlijkheid. 


Zo kan een bilan van u of uw kind u beter helpen u/hem te begrijpen.  


Opleiding/workshops op maat


Ben je leerkracht, hulpverlener, advocaat, of gewoon iemand die interesse heeft om wat te leren over kinderen in het algemeen en meer specifiek over een bepaald thema rond kinderen, dan kan Kidado u een aangepast aanbod bieden.  Afhankelijk van uw behoeften zal deze opleiding meer gericht zijn op de theorie en/of de praktijk.  De duur varieert van enkele uren tot een dag of meerdere dagen.  Supervisie


Met mijn 20 jaar ervaring als psychologe en gerechtsdeskundige stel ik voor om het werk van hulpverleners die met gezinnen werken, psychologen of advocaten die met complexe gezinssituaties werken te supervisieren.  Contact

Openingsuren

lundi - mardi
09:00 - 17:00
mercredi
14:00 - 17:00
jeudi - dimanche
Fermé